Huisartsenpraktijk Berghout Apeldoorn

Wij werken voordurend aan het verbeteren van de zorg en service in ons gezondheidscentrum. Ons streven is om bij contact met de praktijk u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn en u zo effectief mogelijk van de juiste hulp en informatie te voorzien. Hierbij is het van belang dat u door alle praktijk- assistentes op dezelfde professionele manier, aan de telefoon en aan de balie, te woord zal worden gestaan.

De afgelopen maanden is er veel geïnvesteerd in het zogenaamde Triagesysteem en hebben alle assistentes hierin een opleiding gevolgd. Gevolg is dat u mogelijk op een andere manier aan de telefoon te woord wordt gestaan dan u gewend was. Assistentes zullen meer vragen aan u stellen en ook meer in detail ingaan op u vragen. Zij zullen mogelijk vragen stellen die u eerder van de dokter had verwacht en zij zullen u ook vaker en uitgebreider van advies voorzien. De assistentes maken op basis van de informatie die ze van u willen weten een inschatting over de ernst van de klacht. Hierop beslissen zij of het noodzakelijk is dat u op het spreekuur van de dokter moet komen en zo ja hoe snel u door een dokter gezien moet worden. Hierbij zullen zij regelmatig in staat zijn zelf advies te geven hoe om te gaan met uw klachten en u aangeven dat het misschien niet noodzakelijk is dat een dokter u ziet.

Voor de assistentes zal het in het begin nog even wennen zijn en zal niet alles meteen vlekkeloos verlopen. Wij vragen dan ook hiervoor uw begrip. Het zal in sommige gevallen ook voor u even wennen zijn maar u kunt erop vertrouwen dat de assistentes gekwalificeerd, gediplomeerd en goed getraind zijn om u ook daadwerkelijk van goed advies te kunnen voorzien. Realiseert u zich bovendien dat ook zij beroepsgeheim hebben en met al uw informatie zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan!

Op deze manier proberen wij iedereen op het juiste tijdstip van de juiste zorg te voorzien en onnodige drukte aan de telefoon en op het spreekuur te voorkomen. Dit voorkomt fouten, onnodig lang wachten en het levert een verbetering in de kwaliteit van zorg op.

Huisartsen De Orderbron