Huisartsenpraktijk Berghout Apeldoorn

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio: Telefoonnummer: 085 - 53 63 109

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
Elke zorgaanbieder in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.

Voor meer informatie: Reglement Klachtenregeling HRA