Huisartsenpraktijk Berghout Apeldoorn

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Hierdoor kunnen uw gegevens in een noodsituatie gemakkelijk worden ingezien door bijvoorbeeld huisartsenpost of apotheek.

Dat kan op twee manieren:

1. Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD met sms naar ons.

2. Vul online een formulier in, print het en geef het aan de assistente.

Wilt u meer informatie? Bij de assistente of uw apotheek kunt u de brochure "Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!" ophalen of kijk op www.vzvz.nl