Huisartsenpraktijk Berghout Apeldoorn

Anne Roose en Sita Hoogland werken als praktijkondersteuner GGZ voor onze praktijk. Zij zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het inventariseren van psychische klachten, zoals rouw, spanningen, angst, somberheid, ralatieproblemen, verslaving, onbegrepen lichamelijke klachten of problemen met chronische ziekte.

Zij kunnen kortdurende begeleiding of behandeling van deze klachten in de huisartspraktijk bieden. Daarnaast adviseren zij ten aanzien van een eventuele vervolgbehandeling. Ook bij zorg voor kwetsbare ouderen ondersteunen zij de huisarts.

Het eerste gesprek is altijd op advies van de huisarts.